آموزش به طعم فیزیبل!

با شما میدویم!

دوره ها

جمع بندی فیزیک کنکور

1397/7/5 تا 1397/12/23

پنج‌شنبه‌ها ۸ الی 14

ولیعصر

محمد اسکندری رزومه و تالیفات

20نفر

آزمون ها

آزمون آنلاین دهم (۱)

97/8/3

حدود 20 دقیقه

6 تست

تبدیل واحد

به‌صورت آنلاین